Thiet ke cuoc doi logo

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ - THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ của Thiết kế cuộc đời. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

Dịch vụ cung cấp

Thiết kế cuộc đời cung cấp dịch vụ tra cứu, luận giải và các dịch vụ tư vấn về thần số học. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao và đảm bảo tính chính xác của thông tin cung cấp.

Giới hạn trách nhiệm

Thiết kế cuộc đời không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Tất cả những thông tin chúng tôi cung cấp được sử dụng với mục đích tham khảo, giải trí không mang tính chất ép buộc, xúi giục hay lợi dụng thông tin riêng tư của khách hàng. 

Quyền sử dụng thông tin

Thông tin được cung cấp trên trang web của chúng tôi chỉ dành cho mục đích giải trí và tham khảo. Chúng tôi không cho phép sao chép, phân phối, tái bản hoặc sử dụng thông tin của chúng tôi cho mục đích thương mại.

Thanh toán

Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán trực tuyến an toàn và đáng tin cậy để bạn thanh toán cho dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết giữ thông tin thanh toán của bạn được bảo mật và chỉ sử dụng để xử lý thanh toán của bạn.

Chính sách hoàn tiền

Nếu bạn không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của bạn. Nếu bạn muốn yêu cầu hoàn tiền, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý yêu cầu của bạn trong thời gian ngắn nhất có thể.

Thay đổi điều khoản dịch vụ

Chúng tôi có thể thay đổi điều khoản Dịch vụ của mình bất cứ lúc nào và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đó bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua email. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi thông báo được đăng tải, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện mới.

Chấm dứt dịch vụ

Chúng tôi có thể ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ của mình bất cứ lúc nào nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong thỏa thuận này hoặc nếu chúng tôi quyết định ngừng cung cấp dịch vụ này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc chấm dứt dịch vụ.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba trừ khi được phép hoặc bắt buộc pháp luật.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dịch vụ của Thiết kế cuộc đời đều thuộc về chúng tôi. Bạn không được sao chép, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ của chúng tôi hoặc thông qua địa chỉ email: baocao@thietkecuocdoi.com.vn.