Thiet ke cuoc doi logo

Nhận báo cáo Thấu hiểu bản thân chi tiết

khám phá bản chất và khai phá năng lực
Được tổng hợp từ những kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy, báo cáo Thấu hiểu bản thân được sinh ra như một hành trang cho cuộc hành trình khám phá bản chất thật sự của chúng ta và khai phá những năng lực tiềm ẩn. Đây chính là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời, nơi chúng ta tìm thấy sự tự tin, sự đam mê và khả năng biến ước mơ thành hiện thực.

Báo cáo Thấu Hiểu Bản Thân có gì?

khám phá bản chất và khai phá năng lực

Phân tích chi tiết dựa trên 17 chỉ số theo từng cá nhân

Tìm ra điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách

Chỉ ra những năng lực tiềm ẩn hỗ trợ cho cuộc sống
Phác họa bản thân qua những giai đoạn phát triển
Định hướng mục tiêu, sứ mệnh trong các năm tới

Những chỉ số nào sẽ xuất hiện trong báo cáo?

SỬ DỤNG CỐT LÕI 17 chỉ số trong thần số học

& KIM CHỈ NAM

Kim chỉ nam sẽ được dựa trên những tính cách và kỹ năng cũng như năng lượng các chỉ số của bạn, nó như bài học cuộc sống mà bạn nên lưu lại để hỗ trợ bản thân tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn. 

Bạn là ai?

Thấu hiểu bản thân không chỉ là việc nhìn vào gương, mà là việc chiêm nghiệm tâm hồn và tìm thấy định hướng cuộc sống thực sự của mình.

Dành riêng cho bạn

CÀNG ĐÔNG CÀNG HỜI